ADVOCATS MATRIMONIALISTES A BARCELONA

dret matrimonial familia

Dret Matrimonial / Família

El Departament de Dret Matrimonial/Família malgrat formar part de l’ampli Dret Civil, per la seva singularitat requereix d’especialistes en la matèria i és per això que el bufet compte amb lletrats formats en aquesta branca del dret. Es tracta d’una disciplina a la qual, la confiança amb el lletrat és fonamental i el seguiment personalitzat esdevé un element imprescindible.
Es destaquen, entre d’altres, les següents matèries:

  • Separacions i divorcis
  • Nul•litats matrimonials civils i eclesiàstiques
  • Guarda i custòdia
  • Reclamació, extinció i modificació de pensions
  • Regulació parelles de fet (Convivència, Dissolució i Situacions de desemparament)
  • Incapacitacions
  • Filiació i Adopció (Pàtria potestat i Autoritat parental)
  • Tuteles i Curateles