ELENA VIGNA

Idiomes

Espanyol
Italià
Català
Anglès

ELENA VIGNA

T: 93.301.16.16 | F: 93.301.73.75 | Email: e.vigna@granviaad.com | elevigna@icab.cat

Elena, és Lletrada en exercici per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, essent la seva dedicació preferent el dret penal. Després de llicenciar-se en Dret l’any 2009 per la Universitat Pompeu Fabra, ha cursat el màster inter-universitari en Criminologia i Execució Penal i, seguidament, ha estat realitzant continus cursos d’especialització en a l’àmbit del dret penal, penitenciari, de la justícia juvenil i en matèria d’estrangeria. Gràcies a les diferents col·laboracions en destacats despatxos de Barcelona, ha pogut adquirir experiència també en matèria civil: dret matrimonial, dret successori, accidents de trànsit, reclamacions de quantitat, etc., arribant a tenir així una preparació que li permet abastar àrees jurídiques molt diferents.

Associacions

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, Col. 39.418
Grup d’Advocats Joves del ICAB (GAJ)

Formació

Llicenciatura de primer nivell en Dret per la Universitat de Torí (Itàlia), 2006.
Llicenciatura en Dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, 2009.
Màster inter-universitari en Criminologia i Execució Penal, al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de Barcelona, 2012.

Formació Continuada

Curs d’especialització en Dret Penitenciari, en el Col·legi d’Advocats de Barcelona, març-abril 2013.
Curs d’especialització lletrada en la Jurisdicció Penal de Menors, en el Col·legi d’Advocats de Barcelona, maig-juliol 2013.
Curs d’especialització sobre Violència de Gènere, en el Col·legi d’Advocats de Barcelona, setembre-octubre 2013.
Curs de General d’Estrangeria (accés al T.O), en el Col·legi d’Advocats de Barcelona, gener-febrer 2014.
Curs Bàsic de Pràctica Processal Penal, en el Col·legi d’Advocats de Barcelona, octubre-novembre 2014.
Curs de Dret Penal Internacional, en el Col·legi d’Advocats de Barcelona, maig-juny 2015.