ADVOCATS ADMINISTRATIUS A BARCELONA

dret administratiu

Dret Administratiu

Els nostres serveis jurídics abasten així mateix el dret administratiu, destacant els següents:

  • Defensa dels drets dels ciutadans davant l’Administració (Multes, inspeccions, etc)
  • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Administració
  • Sol.licitud i obtenció de llicències administratives
  • Recursos en via contenciosa administrativa