ADVOCATS MERCANTILISTES A BARCELONA

dret mercantil

Dret Mercantil

GRAN VIA ADVOCATS assessora de manera integral al client, (particulars i empreses) destacant els següents serveis:

  • Constitució Societats; Compravenda accions i participacions; Impugnació Acords Socials, Dissolució i liquidació de societats
  • Reclamació i recobrament de deutes. Procediments admonitoris i canviaris
  • Concurs de Creditors (antigues fallides i suspensions de pagaments)
  • Procediments per raó d’il·lícts concurrencials derivats del Dret de la Competència
  • Procediments en protecció de Marques i Patents