GABRIEL VIANA PIZARRO

Idiomes

Espanyol
Català
Anglès

GABRIEL VIANA PIZARRO

T: 93.301.16.16 | F: 93.301.73.75 | Email: gabrielviana@granviaad.com

Gabriel, ha desenvolupat la seva carrera professional en tres àrees principals, Laboral, Civil i Matrimonial. Al àmbit laboral ha treballat en importants empreses multinacionals en el departament de Recursos Humans, especialitzant-se en drets sindicals, amb amplia experiència en els Jutjats laborals i Tribunals Superiors. En el àmbit civil se ha especialitzat en la reclamació i defensa judicial d’accidents i tramitació de tot tipus de temes Notarials. Al àmbit Matrimonial te gran experiència en la resolució judicial de demandes contencioses i de custodia de menors, com qualsevol altre tema relacionat amb el dret familiar i de successions. També durant molts anys va treballà en relacions amb la administració local en temes de urbanisme.

Associacions

Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona, Col. nº 16.747

Formació

LLICENCIAT EN DRET per la Universitat de Barcelona, 1989