ADVOCATS DRET CIVIL A BARCELONA

dret civil

Dret Civil

El Departament de Dret Civil és prioritari a Gran Via ADVOCATS, ja que compren grans àrees i matèries del nostre ordenament jurídic, com el dret de família / Matrimonial o el Dret de Successions, de les que destaquem els següents serveis:

  • Responsabilitat Civil
  • Reclamacions de quantitat (Morositat)
  • Contractes
  • Arrendaments (Desnonaments, rendes impagades)
  • Dret de Família: Separacions i divorcis; Nul • litats matrimonials civils i eclesiàstiques, Guarda i custòdia; Reclamació, extinció i modificació de pensions; Regulació parelles de fet; Incapacitacions
  • Herències: Testaments, Acceptacions d’herència; Reclamació de legítimes i llegats
  • Protección del Consumidor y el Usuario: Reclamaciones por razón de productos o servicios, reclamaciones a entidades bancarias, reclamaciones derivadas de la competencia desleal entre empresas etc