ADVOCATS LABORALISTES A BARCELONA

dret laboral

Dret Laboral

En la línia d’assessorament integral comptem amb especialistes en Dret Laboral i de la Seguretat Social:

  • Acomiadaments individuals i col • lectius (ERO). Procediments Concursals
  • Tràmits davant el Departament de Treball. Conciliacions laborals
  • Procediments davant la Inspecció de Treball
  • Redacció de reclamacions prèvies a la via administrativa
  • Reclamacions per quantitat, sanció, classificació professional, mobilitat, assetjament laboral
  • Procediments d’execució. Tramitacions davant el Fogasa
  • Expedients d’incapacitat permanent, jubilació i altres prestacions contributives i no contributives
  • Reclamació per altes i baixes mèdiques i accidents de treball-malalties professionals
  • Estrangeria: permisos de residència, treball, reagrupament familiar,…