JOAN CARLES GÓMEZ LEÓN

Idiomes

Espanyol
Català
Anglès
Alemany

JOAN CARLES GÓMEZ LEÓN

T: 93.301.16.16 | F: 93.301.73.75 | Email: jcgomezleon@granviaad.com

Joan Carles té una àmplia experiència en assessorament i en litigis en matèria penal, civil, així com en assumptes matrimonial i laborals. Degut a un gran nivell formatiu a les esmentades disciplines, ha assolit una visió global del dret que li permt oferir un servei jurídic integral als seus clients, valorant eficientment totes les oportunitats que ofereix l’ordenament jurídic en el seu conjunt. La inusual especialització en matèries tant diferents como la penal, civil i laboral y la dilatada experiència de més de 25 anys defensant davant els Tribunals els seus clients, li otorguen garantia de qualitat y eficàcia. En l’ àmbit penal ha destacat en procediments de negligències mèdiques, accidents de trànsit, estafes, lesions, agressions sexuals i delictes contra la salut pública. En dret civil, s’ ha centrat en processos de família (divorcis, parelles de fet, incapacitacions..), Reclamacions de quantitat (Morositat), i lloguers. En dret laboral, ha defensat tant a treballadors (acomiadaments incapacitats..) com a Empreses, exercint a la actualitat càrrecs d’ Administrador a varies Companyies així com assessor permanent de petites i mitjanes empreses.

Associacions

Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona, Col. nº 24.702.
Il•lustre Col•legi d’Advocats de Mataró, Col. nº 1.329.
Membre de la Secció de Dret Civil, Laboral i Penal de l’ ICAB.

Formació

LLICENCIAT EN DRET per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1996
DOCTORAT en Dret Penal per la Universitat de Barcelona, 1998