Idiomes

Espanyol
Català
Anglès

HÉCTOR GÓMEZ LEÓN

T: 93.301.16.16 | F: 93.301.73.75 | Email: hgomez@granviaad.com

Hèctor, Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona al Pla Europeu de Bolonya, és un advocat especialitzat en Dret Penal i Civil que compta així mateix amb una àmplia experiència en assessorament en matèria Mercantil, Laboral i Administrativa amb resultats molt satisfactoris per als seus clients. Posseeix una vasta experiència a través de la permanent col·laboració amb destacats lletrats en despatxos de llarga trajectòria professional, ja que des de ben jove els porta prestant la seva vocació de treball així com els coneixements adquirits en la seva contínua formació professional. Compta actualment amb una àmplia cartera de clients pròpia en diferents matèries que li atorga la solidesa necessària per dirigir assumptes de gran calat davant els tribunals de justícia.

Associacions

Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona, Col. nº 41.230

Formació

LLICENCIAT EN DRET per la Universitat de Barcelona, finalitzant el Pla Europeu de Bolonya el 2012.
POSTGRAU en Dret Penal, cursat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
POSTGRAU en Dret Civil, cursat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Especialització Penal sobre Violència de Gènere, cursat a l’Il·lustre Col·legi de Barcelona.
Especialització Penal sobre Jurisdicció de Menors, cursat a l’Il·lustre Col·legi de Barcelona.